Remedial Teaching
            Corine Boone
tekening

RT Corine Boone

RT Corine Boone

Mijn naam is Corine Boone en na 10 jaar als remedial teacher en rugzakbegeleider in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik in 2013 met mijn eigen rt-praktijk gestart. Ik vind het belangrijk om te kijken waar kinderen precies tegenaan lopen bij het leren en dan aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Uw kind krijgt dus begeleiding bij het leren, op de manier die het beste bij hem of haar past!

Ervaring

In mijn werk als remedial teacher heb ik gewerkt met kinderen met leesproblemen en/of dyslexie, spellingproblemen en rekenproblemen. Als rugzakbegeleider heb ik gewerkt met kinderen met Downsyndroom, Autisme Spectrum Stoornissen en Cerebrale Parese. In dit werk was er ook altijd aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gevoel van veiligheid, het aanbieden van structuur en het laten beleven van succeservaringen.

Werkwijze

Wanneer uw kind op de basisschool moeite heeft met bepaalde vakken, kunt u contact met mij opnemen. We maken dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we wat de hulpvraag precies is en wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen. Als ik met uw kind ga werken zal ik contact opnemen met de leerkracht, zelf nader onderzoek doen en een handelingsplan opstellen. Tijdens de begeleidingsperiode houd ik contact met de leerkracht over de voortgang van uw kind. Na een met u afgesproken periode evalueer ik het handelingsplan en bespreken we de eventuele voortzetting van de begeleiding.

tekening tekening tekening tekening

RT Corine Boone

Leren op je eigen manier!