Remedial Teaching
            Corine Boone
tekening

Betaling

Tarieven

Ik geef een- of tweemaal per week een uur les en bereken hiervoor €60,- per uur. Dit is inclusief voorbereiding, verslaglegging en administratie.

Voor onderzoek en opstellen of evalueren van het handelingsplan wordt daarnaast €60,- berekend. Dit gebeurt drie- tot vijfmaal per jaar, afhankelijk van het aantal lessen per week.

Voor incidentele overlegmomenten op school met leerkrachten en/of intern begeleiders geldt hetzelfde uurtarief van €60,-.

Ik factureer maandelijks de gegeven lessen van de afgelopen maand.

logo

RT Corine Boone

Leren op je eigen manier!