Remedial Teaching
            Corine Boone
tekening

Corine Boone

Corine Boone

Mijn naam is Corine Boone, ik woon in Vleuten, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Tijdens mijn opleiding tot basisschoolleerkracht werd mij al duidelijk dat ik mij het best op mijn plek voelde bij en de meeste interesse had in de remedial teaching. Direct na het behalen van mijn PABO-diploma heb ik dan ook de opleiding tot remedial teacher gevolgd en met succes afgerond. Ik kon direct aan de slag als remedial teacher op mijn stageschool en heb daarna enkele zwangerschapsverloven als remedial teacher ingevuld op verschillende scholen.

Na een paar jaar kon ik aan de slag als remedial teacher op een basisschool binnen Vechtstreek en Venen (Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs) en daar heb ik met heel veel plezier ruim 10 jaar gewerkt. Eerst voornamelijk in de remedial teaching, maar al snel ook als rugzakbegeleider. Dit hield in dat ik specifieke begeleiding bood aan kinderen met een zogenaamd 'rugzakje'. Zij hadden extra begeleiding nodig vanwege bijvoorbeeld Downsyndroom, Autisme of Cerebrale Parese. Uiteindelijk heb ik hier ook een zwangerschapsverlof als intern begeleider ingevuld, dus veel verschillende aspecten van de zorg binnen het basisonderwijs heb ik van dichtbij meegemaakt.

Toen er wegens bezuinigingen binnen de zorg in het onderwijs een einde aan mijn contract kwam, heb ik in 2013 de stap gezet om mijn eigen praktijk op te zetten. In eerste instantie nam ik cliƫnten over van een collega-remedial teacher, maar al snel kon ik haar praktijk overnemen.

Nu begeleid ik binnen 'Remedial Teaching Corine Boone' leerlingen met voornamelijk lees-, spelling- en rekenproblemen. In 2021 heb ik de cursus 'Behandelaar ERWD' van de LBRT met succes afgerond en daardoor ben ik nog beter toegerust om kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en/of dyscalculie te begeleiden. Ook word ik benaderd door scholen voor begeleiding van specifieke leerlingen, de zogenaamde arrangementen, of door instanties die remedial teachers zoeken voor begeleiding van cliƫnten.

In mijn werk vind ik het belangrijk om te kijken waar kinderen precies tegenaan lopen bij het leren en dan aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Mijn sterke kanten zijn mijn rust, interesse, gedrevenheid en punctualiteit in het werken met kinderen, de verslaglegging en de contacten met ouders en leerkrachten.

logo

RT Corine Boone

Leren op je eigen manier!